lletres.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
mes.png
comprendre.png
parlar.png
escriure.png
escriure.png
mes.png
mes.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
El castell del doctor Franchini
Autor: Lluís Oliván
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
Sinopsi:
El Guillem i els seus amics Javier, Manel iLaia s’aventuren a entrar al castell deldoctor Franchini, un casalot que hi ha alsafores del poble on diuen que hi passencoses estranyes. A dins no hi trobaran unfantasma, però tindran una bona
sorpresa!
mes.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Existeixen els fantasmes?
Mira aquesta entrevista del programa magazineDivendres i reflexiona amb els teus companys, totresponent aquestes preguntes:
1.Quines tècniques explica l’entrevistat ques’utilitzen per comunicar-se o per sentirfantasmes?
2.Quines tècniques utilitza la Laia al castell deldoctor Franchini?
3.Per què existeixen els fantasmes segons la Laiai l’entrevistat?
4.Creus que existeixen els fantasmes? Raona-ho.
5.Si no es creu en fantasmes no es poden veure osentir?
6.Coneixes històries de fantasmes de la tevalocalitat? Explica-les.
Parlar
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
El calendari
1. Descarrega aquests calendaris i omple elprimer afegint-hi les activitats que fa en Guillem.
2. Cal que hi incloguis totes les activitats diaries(escolars i extraescolars) que fa en Guillem i aquina de les seves dues cases es troba.
3. Omple el segon calendari amb les activitats quefas tu, seguint els mateixos criteris.
4. Reflexiona responent a les següents qüestions:
a)Creus que el Guillem fa massa activitatsextraescolars? Raona la teva resposta.
b)Quines activitats fas tu?
c)T’agraden totes les activitats que fas?T’agradaria fer-ne alguna altra? Quina?
d)Consideres que la separació dels seuspares és un problema per a ell?
Crear
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png