lletres.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
mes.png
comprendre.png
parlar.png
escriure.png
escriure.png
mes.png
mes.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
La noia del temps
Autor: Eva Piquer
Il·lustracions: Marisa Morea
Sinopsi:
A I’Iris, una noia de tretze anys, li toca fer
les prediccions meteorològiques en untelenotícies de l’escola.
Com per art de màgia, les sevesprevisions sempre es compleixen.
En pocs dies, l’Iris aprèn per què el cel ésblau, què és una calamarsada o quèpassa quan plouen granotes. Tambéaprèn que la vida no és sempre comvoldríem.
mes.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Estereotips de la bellesa
Visualitza aquest fragment del programaOh myGoig (2017) i reflexiona amb els teus companys,tot responent aquestes preguntes:
1.Quines són les conclusions a les que arribenels participants d’aquest taller? Hi estàsd’acord?
2.Quins personatges del llibre creus que estaninfluïts per aquests estereotips?
3.Creus que els estereotips que apareixen a latelevisió, premsa o internet t’influeixend’alguna manera? Explica-ho.
4.Hi ha alguna part del teu cos que no t’agradi?
5.Fas alguna cosa per millorar-la?
6.Creus que ho fas per tu o per agradar alsaltres? Raona la teva resposta.
7.Ser guapo/a implica tenir més èxit a la vida?
Parlar
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Pluja de mandonguilles!
 Visualitza l’escena de la pel·lícula Pluja demandonguilles (2009).
T’imagines que existís una màquina quepogués alterar els fenòmens meteorològics?Què t’agradaria que produís? Creus queagradaria a tothom?
Escriu una història breu sobre una màquinaque sigui capaç de provocar fenòmensmeteorològics. Quines conseqüències podriacausar?
Crear
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png